Ubezpieczenia rolnicze, ubezpieczenia upraw

Ubezpieczenia rolnicze są bardzo ważne dla większości rolników, dając im poczucie bezpieczeństwa i pewności. Obowiązkowi  ubezpieczenia gospodarstwa rolnego podlega każdy właściciel lub współwłaściciel gospodarstwa rolnego. Ochroną ubezpieczenia rolniczego objęte są zdarzenia spowodowane ogniem , powodzią lub innymi wydarzeniami losowymi. Można również ubezpieczyć dobrowolnie wyposażenie gospodarstwa, cenny sprzęt specjalistyczny, zwierzęta hodowlane, ruchomości domowe, a także za sprawą ubezpieczenia upraw płody rolne.