Ubezpieczenia indywidualne i dla firm

Agencja ubezpieczeniowa Marian Baran przedstawia Państwu szeroką ofertę ubezpieczeniową. Współpracujemy z większością renomowanych i znanych firm ubezpieczeniowych. Jesteśmy firmą rzetelną, której można w pełni zaufać. Staramy się w sposób kompetentny i rzeczowy zaproponować najlepsze warunki ubezpieczenia przewidujące wszystkie oczekiwania naszych klientów. Proponujemy szereg rozwiązań i wariantów różnego typu ubezpieczeń.

 

Ubezpieczenia domu, ubezpieczenia mieszkania

Najczęściej nasz dom lub mieszkanie stanowi większą część naszego majątku. Warto więc zabezpieczyć własność decydując się na odpowiednie ubezpieczenie. W razie nieoczekiwanego zdarzenia, pożaru, zalania czy też włamania lub aktu wandalizmu nie poniesiemy nieprzewidzianych kosztów i tym samym zabezpieczamy nasz majątek. Oferujemy atrakcyjne ubezpieczenia domuubezpieczenia mieszkań.

 

Ubezpieczenie życia

Pamiętaj, kupując ubezpieczenie życia, myślisz przede wszystkim o tych których najbardziej kochasz. Zabezpieczasz ich na wypadek, gdy cię kiedyś zabraknie. Zastanawiasz się czy warto zapłacić za polisę na życie? Ubezpieczenie życia podniesie poczucie Twojego bezpieczeństwa, a jednocześnie, w niektórych wariantach umożliwi oszczędzanie.

 

Ubezpieczenia komunikacyjne

Wypadki komunikacyjne spotkać mogą każdego. Wiążą się zazwyczaj z obrażeniami ciała kierowcy, pasażera lub innego użytkownika drogi. Leczenia i rehabilitacja generują wysokie koszty, a ceny napraw samochodu też są nie bagatelne. Warto więc pomyśleć zawczasu i zawrzeć umowę na ubezpieczenie komunikacyjne Auto Casco oraz od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe.

 

Ubezpieczenie grupowe

Oferta ubezpieczeń grupowych skierowana jest do pracodawców. Ubezpieczenia grupowe nalezą do benefitów pracowników i jak każdy dodatek do wynagrodzenia działają jak czynnik motywacyjny. Dodatkowo chronią pracodawcę przed zbędnymi kosztami, jak choćby wypłatą odprawy pośmiertnej.

 

Ubezpieczenia firm

Każdy przedsiębiorca powinien zapewnić bezpieczeństwo sobie i swojej firmie. Wykupując ubezpieczenie firm od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji chroni swój dorobek. Rozszerzając ubezpieczenie o formułę all risk zapewnia sobie ochronę odpowiedzialności cywilnej oraz wiele innych zabezpieczeń prawnych i finansowych firmy.

 

Ubezpieczenia rolnicze, ubezpieczenia upraw.

Każdy właściciel lub współwłaściciel gospodarstwa rolnego podlega obowiązkowi ubezpieczenia wszystkich budynków gospodarczych. Ochroną ubezpieczenia rolniczego objęte są zdarzenia spowodowane ogniem, powodzią lub innymi wydarzeniami losowymi. Wykupując ubezpieczenie rolnicze.

Dobrowolne zabezpieczyć można wyposażenie gospodarstwa, cenny sprzęt specjalistyczny, zwierzęta hodowlane, ruchomości domowe, a także za sprawą ubezpieczenia upraw płody rolne.

 

OC i ochrona prawna

Obowiązkowe ubezpieczenia OC zawodowe adresowane są do podmiotów posiadających stosowne uprawnienia do wykonywania zawodów, które wiążą się ze szczególną odpowiedzialnością.

 

Ubezpieczenia flot samochodowych

Firma posiadająca przynajmniej 6 samochodów nie musi ubezpieczać pojazdów osobno. Może skorzystać z oferty ubezpieczenia floty i objąć ubezpieczeniem wszystkie samochody w ramach jednej umowy.