Ubezpieczenie komunikacyjne

Samochód

O czym pomyślałeś czytając tytuł – „ubezpieczenie samochodu”?
Prawdopodobnie o odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych. Na terytorium RP jest to ubezpieczenie obowiązkowe, ale przede wszystkim konieczne, gdyż wypadki zdarzają się co dzień i nigdy nie przewidzisz, nawet jeżeli starasz się jeździć bezpiecznie i masz wyobraźnię, kiedy taki wypadek lub kolizja, może przydarzyć się tobie. A ty w tym zdarzeniu będziesz w roli sprawcy.

Skutkiem zaistniałego zdarzenia może być zarysowanie zderzaka samochodu, ale również śmierć człowieka. Konsekwencje mogą być naprawdę groźne i kosztowne. Polisa zabezpiecza twoje interesy, ale również osoby poszkodowane. Zapewnia im zwrot kosztów uszkodzonego pojazdu, ale również zwrot kosztów leczenia, wypłatę za uszczerbek na zdrowiu, świadczenie dla rodziny w przypadku zgonu.

Najmniej groźną konsekwencją braku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów jest kara do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. (możesz o niej przeczytać na naszej stronie, albo odwiedzić oficjalną stronę UFG – www.ufg.pl)

Ciekawą propozycją do ubezpieczenia oc jest – ochrona zniżki – dzięki tej opcji szkoda która wystąpi w okresie ubezpieczenia nie spowoduje utraty zniżki bonus/malus. Ochrona zniżki może być uzależniona od wielkości wypłaconej kwoty odszkodowania, bądź ilości szkód w okresie ubezpieczenia.
I jeszcze jedno hasło „bezpośrednia likwidacja szkód” – jeszcze nie każdy zakład ubezpieczeń ją gwarantuje. Zapytaj naszego pracownika o szczegóły. W skrócie – niezależnie gdzie ubezpieczony jest sprawca kolizji, ty jako poszkodowany zgłaszasz szkodę u swojego ubezpieczyciela.

Czytając hasło „ubezpieczenie samochodu” – Mogłeś pomyśleć również o ubezpieczeniu – autocasco
Celem ubezpieczenia autocasco jest rekompensata finansowych skutków szkody polegającej na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu. Ubezpieczenie autocasco może również obejmować ochroną np. kradzież, czy też skutki wandalizmu – czyli sytuacje, na które nie mamy większego wpływu.
Z tego ubezpieczenia skorzystasz:

 • gdy jesteś sprawcą w kolizji (poszkodowany jest zabezpieczony twoją polisą OC),
 • gdy w zdarzeniu w którym brałeś udział, nie było sprawcy, czyli np. zderzenie z drzewem, wypadnie na drogę sarna lub pies, którego właściciela nie można ustalić,
 • gdy nie znasz sprawcy kolizji, ucieczka z miejsca zdarzenia,
 • przy szkodzie „parkingowej”, ale na parkingu na którym nie było kamer ani świadków,

Rynek ubezpieczeń się zmienia i dostosowuje do coraz bardziej wymagających klientów. Ubezpieczyciele prześcigają się w coraz to nowszych, ulepszonych rozwiązaniach. Przy ubezpieczeniu autocasco należy więc pamiętać, że podobnie jak w ubezpieczeniu mieszkań, w autocasco również można wykupić na dwa sposoby:

Ubezpieczenie od zdarzeń losowych – zabezpieczenie samochodu przed następstwami z góry ustalonych ryzyk, które są określone w definicjach warunków ubezpieczenia każdego z zakładów ubezpieczeń. Ochroną objęte są najczęściej wszystkie typowe zdarzenia, np. działanie żywiołów typu ogień, powódź, huragan, kradzież, włamanie, dewastacja, zetknięcie z przedmiotem lub innym pojazdem itp.

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, tzw.formuła all risk – all risk, czyli ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, to bardzo wygodna dla klienta formuła ubezpieczenia. Założenie jest takie, że ochrona obejmuje wszystkie przypadki, które nie zostały wyraźnie wyłączone w warunkach umowy. Swoim zakresem obejmuje oprócz „zwykłych” w/w zdarzeń losowych, wszystkie inne zdarzenia, czyli takie, które byłyby trudne do przewidzenia. Z polisy opartej na formule all risk ubezpieczyciel wypłaci za wiele więcej różnych zdarzeń, za które nie wypłaciłby odszkodowania przy „ryzykach nazwanych” i określonych z góry ustalonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia definicjami.

Przykładowe szkody to np.: pożar pojazdu w skutek pogryzienia przewodów wysokiego napięcia przez szczury lub kuny, zgniecenie maski samochodu stojącego na parkingu w stadninie przez konia (przykład z życia wzięty), rozbijanie orzechów o dach samochodu, pogryzienie pasa bezpieczeństwa przez psa przewożonego na tylnej kanapie, zderzenie z dziką kaczką.

Należy jednak pamiętać, że również w formule all risk może dojść do odmowy wypłaty odszkodowania. Może tak się zdarzyć w oparciu o paragraf ogólnych warunków ubezpieczenia mówiący o wyłączeniach odpowiedzialności. Przykładowymi wyłączeniami są np. prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, brak uprawnień do prowadzenia samochodu, uszkodzenia eksploatacyjne, inne.

Opcje na które warto zwrócić uwagę przy wykupywaniu ubezpieczenia autocasco to: stała suma ubezpieczenia, brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie, pojazd zastępczy (nie każdy zakład ubezpieczeń go gwarantuje), utrata kluczyków, franszyzy redukcyjne i integralne oraz udziały własne (w tym miejscu zaznaczamy tyko hasłowo, zapytaj naszego pracownika o szczegóły)

 • ubezpieczenia od kradzieży – zapewni Ci odszkodowanie za skradziony pojazd i umożliwi zakup nowego samochodu.
 • ubezpieczenie opon:

Zapewnisz sobie szybką pomoc przy wymianie koła na terenie całej Polski.
Jeśli wymiana koła na miejscu nie będzie możliwa, Twój pojazd zostanie odholowany do najbliższego warsztatu wulkanizacyjnego.
Niewielka składka zabezpiecza Cię przed znacznie wyższym kosztem naprawy uszkodzonej opony.

 • ubezpieczenie szyb – w tym ubezpieczeniu chodzi szczególnie o szybę przednią, najczęściej stosowana suma ubezpieczenia to ok. 2000 zł do 3000 zł. Plus tego ubezpieczenia jest też i taki, że szkody z tego ryzyka nie obciążają umowy ubezpieczenia autocasco. Nie są widoczne w UFG, a dzięki temu nie powodują utraty zniżki z AC i zwiększenia składki przy wznawianiu ubezpieczenia autocasco na kolejny okres ochrony.
 • ubezpieczenie bagażu – ubezpieczenie obejmujące bagaż przewożony wewnątrz pojazdu oraz w bagażniku zewnętrznym.
 • ubezpieczenie assistance – ubezpieczenie gwarantuje kierowcy pomoc przy kolizji/wypadku, w zakresie podstawowym (zwanym też standardowym lub mini), lub również pomoc w przypadku awarii pojazdu – w wariantach rozszerzonych (maxi, prestiż, komfort, superior, premium, itp).
  Oferta ubezpieczycieli w zakresie assistance jest bardzo rozbudowana. Różni się nie tylko pomocą przy wypadku lub wypadku oraz awarii, ale również limitami sumy ubezpieczenia, franszyzami kilometrowymi (kierowca uzyska pomoc w zależności od odległości od domu), zakresem terytorialnym (RP, zagranica).
 • ubezpieczenie ochrony prawnej – jest to ubezpieczenie, dzięki któremu uzyskasz pomoc prawną, gdy będziesz chciał dochodzić swoich praw przed sądem. Dzięki niemu masz Adwokata lub Radcę Prawnego.
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów – jest to ubezpieczenie gwarantujące środki finansowe kierowcy oraz pasażerom, gdy doznają trwałego uszczerbku na zdrowiu, oraz zapewniające świadczenie dla rodziny po śmierci, która była następstwem nieszczęśliwego wypadku. Odpowiedzialność za szkody jest ściśle związana z pojazdem określonym w umowie ubezpieczenia.
 • ochrona zniżki – dzięki tej opcji szkoda która wystąpi w okresie ubezpieczenia nie spowoduje utraty zniżki bonus/malus. Ochrona zniżki może być uzależniona od wielkości wypłaconej kwoty odszkodowania, bądź ilości szkód w okresie ubezpieczenia.
  Ostatnia informacja i podpowiedź, jeżeli masz samochód użytkowany w leasingu, to firma leasingowa nakłada też szczególne warunki, które ubezpieczenie powinno spełniać.

I jeszcze jedna rada, jeżeli masz samochód nowy i na dodatek drogi, nie oszczędzaj na składce, ważny jest zakres ubezpieczenia… czyli wymagaj bardzo dobrego zakresu ochrony za rozsądną cenę! Różnica w składce nie będzie tak dotkliwa, jak różnica przy późniejszej wycenie szkody!